Vad menas med ätstörningar?

Postat i Fakta om aneroxi / bulemi Sjukdomen kl. 15:13 av | Kommentarer (0) |En ätstörning beskrivs som ett matmissbruk. Symtomen är när hälsan, dagliga aktiviteter och arbete blir lidande.Störningen räknas som allvarlig när den tar upp större delen av tankarna och när den styr viktiga val i livet.En person med ätstörningar ägnar nämligen majoriteten av dagens vakna timmar med att tänka på att äta eller att inte äta.

När man lider av en ätstörning visar man oftast symptom på mer än en. I detta inlägget kommer jag enbar beskriva mina problem -UNS och Bulimisk aneroxi.

Aneroxi
Namnet står för självsvält. Den klassiska bilden vid Anorexi är att man svälter sig själv för att påverka sitt utseende och för att uppnå självkontroll. Man kan säga att en liten viktnedgång ger positiva kommentarer samtidigt som man upplever kontroll över sin kropp och livssituation. För att förstärka känslan av att lyckas, bantar man alltså ännu mer.
Huvudsymtomet vid Anorexi är viktnedgång, nedsatt produktion av könshormoner. 

Diagnosen ställs när man uppfyller följande symtom:
  • Stor viktnedgång som leder till undervikt med ett BMI (body mass index) som understiger 17,5
  • Man är rädd för att gå upp i vikt och att bli tjock trots allvarlig  undervikt
  • Störd kroppsuppfattning Allvaret i den låga kroppsvikten förnekas
  • Att minst tre menstruationer i rad uteblir
Bulimi
Bulimi betyder att man använder olika sätt för att bli av med vad man har ätit. Man avhåller sig från att äta, svälter sig och och ägnar sig åt tvångsmässig motion. Det är mycket vanligt att självsvälten övergår i hetsätning eller missbruk av laxermedel. 

Diagnosen ställs när man uppfyller följande symtom:

  • Man ransonerar mängden mat 
  • Begränsar kosten så att den bara innehåller mat som man anser är säker
  • Fastar hela -eller delar av dagen
  • Fyller magen med energidrycker
  • Sätter upp regler när och om jag ska äta
Om jag kringgår mina regler och mål upplever jag det som ett misslyckande vilket medför att jag hetsäter istället.


I nästa avsnitt kommer jag bland annat att ta upp debuten av ätstörningen, tvångstankar och psykiska konsekvenser kring ätstörningar.

Annons:

Kommentarer

Skriv En Kommentar

bloggar skor på nätet bloggar Fler besökare Bloggparaden Hälsa
Egen server Blogg Topplista
autosurf