UNS - Ätstörning utan närmare specifikation

Postat i Sjukdomen Fakta om aneroxi / bulemi kl. 11:52 av | Kommentarer (0) |


I dagsläget har jag UNS. Därför har jag valt att skriva om denna. 

UNS är den vanligaste ätstörningen. Det är när man inte uppfyller alla kriterier för bulimia eller anerixia. 

Varför får man ätstörningar?

Det finns troligen flera orsaker till att människor utvecklar ätstörningar: psykologiska, biologiska och sociala orsaker.

De psykologiska orsakerna handlar om vår personlighet, och även om de individuella skillnaderna är mycket stora finns det vissa personlighetsdrag som kan sättas i samband med utvecklingen av ätstörningar. Det kan till exempel vara en negativ självbild, överdriven noggrannhet, höga ambitioner, perfektionism, tvångsmässighet eller impulsivitet. Det är också vanligt att man har svårt att handskas med starka negativa känslor som exempelvis ilska.

När man talar om biologiska faktorer menar man en medfödd sårbarhet för att utveckla ätstörningar. Forskning har visat att genetiska faktorer har betydelse för risken att utveckla såväl anorexi som bulimi.

De sociala faktorerna handlar om påverkan från familj, kompisar och samhällets kvinnoideal i form av en slank och vältränad kropp – ett ideal som förmedlas till oss via tv, tidningar och reklam och som får betydelse för hur vi förhåller oss till och ser på vår egen kropp.

Ätstörningar kan utlösas av påfrestande händelser i livet.

Förebygga ätstörningar

Om du misstänker att du är i riskzonen för att utveckla en ätstörning, försök att prata med någon som du känner förtroende för. Försök också att hitta en balans i livet så att vikt och utseende inte får uppta en så stor del av tillvaron. Fokusera mindre på aktiviteter som syftar till kontroll över kroppen och mer på sådant som du tycker är stimulerande och roligt.

Egenvård vid ätstörningar

Att ta sig ur en ätstörning på egen hand kan vara svårt, och du som lider av en allvarlig ätstörning behöver få professionell hjälp. Men det finns mycket du kan göra för att hjälpa dig själv. Att erkänna för dig själv att du har ett problem och börja söka information om det är ett första steg på vägen. Med hjälp av den kan du sedan gradvis försöka förändra ditt beteende.

Delar av texten är tagen från vårdguiden.se/stockholmslän

Annons:

Kommentarer

Skriv En Kommentar

bloggar skor på nätet bloggar Fler besökare Bloggparaden Hälsa
Egen server Blogg Topplista
autosurf